Paragrafen

Grondbeleid

Grondbeleid

Het grondbeleid heeft invloed op en hangt samen met de uitvoering van bijna alle programma’s zoals Wonen en leefbaarheid, Werken en leren, Zorgen en samenleven. De beschikbaarheid van grond is belangrijk voor diverse maatschappelijke activiteiten. Grondbeleid beschrijft waarom wij grond in eigendom hebben, waarom en hoe we grond verwerven, waarom grond van functie verandert en hoe we grond beheren en uitgeven. Onze uitgangspunten en werkwijze zijn vastgelegd in de Nota grondbeleid 2017, gemeente Zutphen.

Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 15:54:29 met de export van 11/07/2023 12:53:20