Financiële begroting

Investeringsplan

Investeringsplan

Investeringplan 2024-2027

Investering

Bedragen x € 1

2024

2025

2026

2027

Gemeentelijk waterketenplan

- mechanische ventilatie

160.900

193.700

177.200

179.300

- riool- en bouwkundige voorzieningen

1.750.000

1.214.000

820.000

820.000

Meerjarig investeringsplan openbare verlichting 2015 - 2031

1.074.000

39.000

Meerjarig investeringsplan gemeentelijke gebouwen

165.900

Automatisering, diverse investeringen

150.000

Meerjarenonderhoudsplan bruggen

150.000

400.000

Aanvullend krediet programma De Hoven Noord

250.000

Gebiedsontwikkeling Polsbroek

700.000

Vergroenen Noorderhaven

150.000

Uitloopgebied Noorderhaven

500.000

Vastgoed Hanzehof

19.600.000

Omgeving Hanzehof

3.100.000

Herinrichting kruising G. Doustraat e.o.

775.000

Verkeersmaatregel Dreef-Rigastraat

400.000

Veilige route scholieren Kompaancollege

300.000

Auto's en vrachtauto's

321.000

275.000

321.700

164.800

Veegmachines

460.000

Maaimachines

75.200

267.500

Tractoren

46.500

32.500

Materieel sportvelden

96.600

Totaal

29.001.100

3.206.700

1.318.900

1.603.100

Investeringplan 2024-2027

Kapitaallasten

Bedragen x € 1

2024

2025

2026

2027

Gemeentelijk waterketenplan

- mechanische ventilatie

11.700

25.600

38.400

51.300

- riool- en bouwkundige voorzieningen

1.313.800

555.200

617.400

Meerjarig investeringsplan openbare verlichting 2015 - 2031

54.700

54.300

Meerjarig investeringsplan gemeentelijke gebouwen

11.100

12.700

12.500

12.400

Automatisering, diverse investeringen

50.000

51.000

50.500

Meerjarenonderhoudsplan bruggen

7.500

9.000

8.900

Aanvullend krediet programma De Hoven Noord

0

2.500

8.800

8.700

Gebiedsontwikkeling Polsbroek

38.500

41.700

Vergroenen Noorderhaven

8.500

9.000

8.900

Uitloopgebied Noorderhaven

25.000

29.800

29.500

29.300

Vastgoed Hanzehof

563.200

Omgeving Hanzehof

1.000

93.500

Herinrichting kruising G. Doustraat e.o.

26.100

33.400

33.100

Verkeersmaatregel Dreef-Rigastraat

13.400

17.200

17.100

17.000

Veilige route scholieren Kompaancollege

10.000

12.900

12.800

12.700

Auto's en vrachtauto's

42.200

81.500

124.300

146.900

Veegmachines

65.800

69.700

69.000

68.400

Maaimachines

12.600

57.800

59.900

59.300

Tractoren

5.900

8.400

8.700

8.600

Materieel sportvelden

12.100

13.000

12.800

12.700

Totaal

259.800

1.738.000

1.145.100

1.848.300

Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 15:54:29 met de export van 11/07/2023 12:53:20