Programma's

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Bedragen x € 1.000

Rekening

Raming

Raming

Raming

Raming

Raming

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Lasten

(excl. toevoegingen reserves)

913

Effecten

65

7

6

6

6

6

920

Belastingen

847

776

741

778

812

842

921

Algemene uitkering

922

Algemene baten en lasten

2.168

2.415

1.784

2.340

2.807

3.427

960

Overhead

18.464

20.206

24.186

23.612

23.250

23.300

Totaal lasten

21.544

23.404

26.717

26.736

26.875

27.575

Baten

(excl. toevoegingen reserves)

913

Effecten

-948

-723

-728

-723

-723

-723

920

Belastingen

-15.158

-14.829

-14.962

-14.962

-14.962

-14.962

921

Algemene uitkering

-123.318

-117.799

-129.316

-133.467

-125.929

-128.303

922

Algemene baten en lasten

-211

-138

-138

-138

-138

-138

960

Overhead

-513

-799

-669

-608

-562

-415

Totaal baten

-140.148

-134.288

-145.813

-149.898

-142.314

-144.541

Mutaties reserves

Toevoeging reserves

14.867

711

1.879

7.967

1.006

2.153

Onttrekking reserves

-12.486

-1.973

-1.167

-1.048

-785

-609

Totaal mutaties reserves

2.381

-1.262

712

6.920

222

1.543

Saldo Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

-116.222

-112.146

-118.384

-116.241

-115.217

-115.422

Lasten & baten

x € 1000

28.595.800

13,6 %

146.979.300

69,7 %

Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 15:54:29 met de export van 11/07/2023 12:53:20