Financiële begroting

Structurele onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves 2024-2025

Structurele onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves 2024-2025

2024

2024

2025

2025

(bedragen * € 1.000)

Toevoegingen aan reserves

Onttrekkingen aan reserves

Toevoegingen aan reserves

Onttrekkingen aan reserves

Totaal

Waarvan structureel

Totaal

Waarvan structureel

Totaal

Waarvan structureel

Totaal

Waarvan structureel

Algemene reserves

9802001 Algemene reserve

1.168

296

2.625

0

7.257

296

0

0

Totaal algemene reserve

1.168

296

2.625

0

7.257

296

0

0

Bestemmingsreserves tbv dekking kapitaallasten

9803007 Reserve kantoorautomatisering

471

471

499

499

471

471

397

397

9803029 Reserve kapitaallasten civiele kunstwerken

435

435

138

138

435

435

144

144

9803033 Reserve vervanging bedrijfsmiddelen

223

223

466

466

223

223

520

520

9803047 Reserve dekking kapitaallasten Dreiumme

65

65

178

178

65

65

178

178

9803049 Reserve vervanging inventaris

37

37

86

86

37

37

85

85

9803061 Reserve investering vastgoed

127

127

99

99

127

127

100

100

9803073 Reserve vervanging sportaccomodaties

462

462

240

240

462

462

238

238

9803077 Reserve duurzame voorzieningen Zwembad

74

74

174

174

74

74

174

174

9803078 Reserve duurz.voorzien.Hof van Heeckeren

67

67

128

128

67

67

128

128

9803086 Reserve dekking kapitaallasten Kaardebol

0

0

6

6

0

0

6

6

9803094 Reserve ontsluitingsweg Revelhorst

0

0

9

9

0

0

9

9

9803116 Reserve kap.last Packagedeal

0

0

6

6

0

0

6

6

9803141 Reserve renovatie Bourgonjetoren

0

0

19

19

0

0

19

19

Totaal bestemmingsreserves tbv dekking kapitaallasten

1.961

1.961

2.048

2.048

1.961

1.961

2.004

2.004

Bestemmingsreserves tbv egalisatie

9803019 Reserve lokaal huisv.beleid onderwijs

395

395

559

559

395

395

507

507

9803091 Egalisatiereserve archeologie

0

0

25

0

0

0

0

0

Totaal bestemmingsreserves tbv egalisatie

395

395

584

559

395

395

507

507

Reserves grondbedrijf

9803006 Reserve bovenwijkse voorzieningen

0

0

0

0

0

0

0

0

9803011 Reserve GZ exploitatieresultaten

0

0

111

111

0

0

111

111

9803025 Reserve strategische aankopen

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal reserves grondbedrijf

0

0

111

111

0

0

111

111

2024

2024

2025

2025

(bedragen * € 1.000)

Toevoegingen aan reserves

Onttrekkingen aan reserves

Toevoegingen aan reserves

Onttrekkingen aan reserves

Totaal

Waarvan structureel

Totaal

Waarvan structureel

Totaal

Waarvan structureel

Totaal

Waarvan structureel

Overige bestemmingsreserves

9803010 Reserve risico-inventarisatiefonds

12

12

0

0

12

12

0

0

9803015 Reserve herwaardering aandelen

0

0

0

0

0

0

0

0

9803023 Reserve BWS-rente kasmiddelen

0

0

0

0

0

0

0

0

9803056 Reserve mobiliteit

500

500

432

280

500

500

311

311

9803063 Reserve onderhoud monumentale bomen

0

0

0

0

0

0

0

0

9803064 Reserve voor de sport

100

100

46

46

100

100

46

46

9803066 Reserve rentekosten monumentenleningen

0

0

0

0

0

0

0

0

9803074 Reserve voor de cultuur

76

76

0

0

76

76

0

0

9803076 Reserve Rivier in de Stad

0

0

0

0

0

0

0

0

9803083 Reserve Vitale Stad (GSO/ISV)

0

0

0

0

0

0

0

0

9803084 Reserve bedrijfsvoering

0

0

0

0

0

0

0

0

9803089 Reserve onderhoud zwembad

115

115

124

124

115

115

295

295

9803091 Reserve snelfietsroute Zutphen-Deventer

0

0

0

0

0

0

0

0

9803095 Reserve Energie-neutrale maatregelen

2.500

0

0

0

0

0

0

0

9803100 Reserve taalhuis volwasseneneducatie

0

0

0

0

0

0

0

0

9803108 Reserve doorontwikkeling organisatie

0

0

100

0

0

0

30

0

9803113 Reserve ESF gelden

0

0

0

0

0

0

0

0

9803115 Egalisatiereserve "oneigenlijk

0

0

0

0

0

0

0

0

9803117 Reserve coronaeffecten

0

0

0

0

0

0

0

0

9803121 Reserve onderhoud Hanzehof

0

0

0

0

0

0

0

0

9803122 Reserve betaalbare woningen

0

0

80

0

0

0

25

0

9803151 Reserve panden broedplaatsenbeleid

125

0

0

0

0

0

0

0

Totaal overige Bestemmingsreserves

3.428

803

782

450

803

803

707

652

Totaal reserves

6.952

3.455

6.150

3.168

10.416

3.455

3.329

3.274

Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 15:54:29 met de export van 11/07/2023 12:53:20