Financiële begroting

Meerjarige ontwikkelingen reserves en voorzieningen

Meerjarige ontwikkelingen reserves en voorzieningen

Meerjarig beeld reserves

Bedragen x € 1.000

saldo begin 2024

vermeer-deringen 2024

vermin-deringen 2024

saldo begin 2025

vermeer-deringen 2025

vermin-deringen 2025

saldo begin 2026

vermeer-deringen 2026

vermin-deringen 2026

saldo begin 2027

vermeer-deringen 2027

vermin-deringen 2027

Saldo eind 2027

A. Algemene reserves

20.465

1.168

2.625

19.008

7.257

0

26.265

296

26.561

1.442

28.003

B. Reserves dekking kapitaallasten

10.376

1.961

2.048

10.289

1.961

2.005

10.245

1.961

1.731

10.475

1.961

1.533

10.903

C. Egalisatiereserves

6.982

395

584

6.793

395

507

6.681

395

430

6.646

395

345

6.696

D. Reserves grondbedrijf

5.602

0

111

5.491

0

111

5.380

0

111

5.269

0

110

5.159

F. Overige bestemmingsreserves

18.465

3.428

782

21.111

803

706

21.208

803

484

21.527

803

549

21.781

Totaal reserves

61.890

6.952

6.150

62.692

10.416

3.329

69.779

3.455

2.756

70.478

4.601

2.537

72.542

Meerjarig beeld voorzieningen

Bedragen x € 1.000

saldo begin 2024

vermeer-deringen 2024

vermin-deringen 2024

saldo begin 2025

vermeer-deringen 2025

vermin-deringen 2025

saldo begin 2026

vermeer-deringen 2026

vermin-deringen 2026

saldo begin 2027

vermeer-deringen 2027

vermin-deringen 2027

Saldo eind 2027

A. Verplichtingen verliezen, risico's

5.431

234

0

5.665

234

5.899

234

6.133

234

6.367

B. Voorzieningen van derden verkregen middelen

7.227

417

1.102

6.542

530

1.209

5.863

587

494

5.956

587

518

6.025

C. Onderhoudsvoorzieningen

585

780

825

540

780

1.044

276

780

0

1.056

780

0

1.836

C. Grondbedrijf

5.151

5.151

815

4.336

4.336

0

0

0

Totaal voorzieningen

18.394

1.431

1.927

17.898

1.544

3.068

16.374

1.601

4.830

13.145

1.601

518

14.228

Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 15:54:29 met de export van 11/07/2023 12:53:20