Financiële begroting

Inleiding

Inleiding

Financieel perspectief

bedragen x € 1

Omschrijving

2024

2025

2026

2027

Saldo programmabegroting 2023

5.515.600

8.846.100

1.177.300

1.177.300

Effecten opgetreden na programmabegroting

- Acressontwikkeling september- en decembercirculaire

1.375.000

1.500.000

4.300.000

1.665.000

- Meicirculaire gemeentefonds

5.340.200

6.201.100

2.906.400

7.915.000

- Indexering (prijs 3,2%, loon 5,2%)

-3.486.900

-3.486.900

-3.486.900

-4.040.900

Subtotaal

3.228.300

4.214.200

3.719.500

5.539.100

Resultaat zonder nieuwe voorstellen

8.743.900

13.060.300

4.896.800

6.716.400

Voorstellen opgenomen in de voorjaarsnota

-7.083.500

-5.415.600

-4.259.000

-4.932.500

Amendementen

-303.400

-293.100

-293.100

-293.100

Extra voorstellen na de voorjaarsnota

-189.000

-95.000

-49.000

-49.000

Totaal aangevraagde voorstellen

-7.575.900

-5.803.700

-4.601.100

-5.274.600

Saldo programmabegroting 2024 voor bestemming

1.168.000

7.256.600

295.700

1.441.800

Storten/onttrekking algemene reserve

1.168.000

7.256.600

295.700

1.441.800

Saldo programmabegroting 2024

0

0

0

0

Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 15:54:29 met de export van 11/07/2023 12:53:20