Financiële begroting

Overzicht baten en lasten (2025 - 2027)

Overzicht baten en lasten (2025 - 2027)

Bedragen x € 1.000

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Omschrijving

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

Politiek dichtbij

6.209

-931

5.278

6.057

-1.060

4.997

6.084

-1.133

4.951

Wonen en Leefbaarheid

43.584

-24.628

18.956

39.988

-21.425

18.563

39.319

-20.196

19.123

Werken en Leren

28.655

-5.025

23.629

28.802

-5.526

23.276

28.424

-5.526

22.898

Zorgen en Samenleven

92.687

-24.480

68.207

92.404

-24.497

67.906

92.376

-24.447

67.929

Totaal programma's

171.135

-55.064

116.070

167.251

-52.508

114.742

166.203

-51.302

114.901

Algemene dekkingsmiddelen

Effecten

6

-723

-717

6

-723

-717

6

-723

-717

Belastingen

778

-14.962

-14.184

812

-14.962

-14.150

842

-14.962

-14.120

Algemene uitkering

0

-133.467

-133.467

0

-125.929

-125.929

0

-128.303

-128.303

Algemene baten en lasten

2.087

-138

1.950

2.554

-138

2.416

3.174

-138

3.036

Overhead

23.612

-608

23.004

23.250

-562

22.689

23.300

-415

22.884

Totaal Alg. dekkingsmiddelen

26.483

-149.898

-123.414

26.622

-142.314

-115.691

27.322

-144.541

-117.220

Onvoorzien

141

0

141

141

0

141

141

0

141

Vennootschapsbelasting

116

0

116

0

0

0

112

0

112

Totaal saldo van baten en lasten

197.872

-204.962

-7.091

194.125

-194.821

-697

193.778

-195.842

-2.065

Mutaties reserves

Wonen en Leefbaarheid

1.373

-989

384

1.373

-981

392

1.373

-960

413

Werken en Leren

395

-506

-112

395

-430

-35

395

-345

50

Zorgen en Samenleven

680

-782

-102

680

-562

118

680

-623

57

Algemene Dekkingsmiddelen

7.967

-1.048

6.920

1.006

-785

222

2.153

-609

1.543

Totaal reserves

10.415

-3.325

7.090

3.454

-2.758

697

4.601

-2.537

2.063

Resultaat

208.288

-208.288

1

197.580

-197.581

0

198.379

-198.379

0

Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 15:54:29 met de export van 11/07/2023 12:53:20