Financiële begroting

Meerjarenbegroting 2024 - 2027

Meerjarenbegroting 2024 - 2027

Overzicht meerjarenbegroting

bedragen x € 1.000

Prognose baten en lasten

Realisatie

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Baten en lasten

Baten en lasten

Lasten

189.065

195.936

203.948

198.094

194.348

194.001

Baten

205.255

194.716

204.752

205.185

195.044

196.065

Saldo van baten en lasten

16.190

-1.220

804

7.091

696

2.064

Toevoegingen aan reserves

20.927

3.071

6.952

10.416

3.455

4.601

Onttrekkingen aan reserves

20.382

4.291

6.148

3.325

2.759

2.537

Mutatie reserves

-545

1.220

-804

-7.091

-696

-2.064

Resultaat

15.645

0

0

0

0

0

Incidentele baten en lasten

Incidentele lasten

29.137

3.408

4.238

1.644

246

0

Incidentele baten

34.850

73

1.146

812

191

0

Incidenteel saldo van baten en lasten

5.713

-3.335

-3.092

-832

-55

0

Incidentele toevoegingen aan de reserves

29.533

56

3.496

6.960

0

1.145

Incidentele onttrekkingen aan de reserves

29.159

1.529

2.982

55

15

0

Incidentele mutatie reserves

-374

1.473

-514

-6.905

15

-1.145

Incidenteel resultaat

5.339

-1.862

-3.606

-7.737

-40

-1.145

Structureel resultaat

10.306

1.862

3.606

7.737

40

1.145

Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 15:54:29 met de export van 11/07/2023 12:53:20