Financiële begroting

Structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves 2026-2027

Structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves 2026-2027

2026

2026

2027

2027

(bedragen * € 1.000)

Toevoegingen aan reserves

Onttrekkingen aan reserves

Toevoegingen aan reserves

Onttrekkingen aan reserves

Totaal

Waarvan structureel

Totaal

Waarvan structureel

Totaal

Waarvan structureel

Totaal

Waarvan structureel

Algemene reserves

9802001 Algemene reserve

296

296

0

0

1.442

296

0

0

Totaal algemene reserve

296

296

0

0

1.442

296

0

0

Bestemmingsreserves tbv dekking kapitaallasten

9803007 Reserve kantoorautomatisering

471

471

203

203

471

471

67

67

9803029 Reserve kapitaallasten bruggen

435

435

144

144

435

435

143

143

9803033 Reserve verv.bedr.midd.Stadsbeheer

223

223

518

518

223

223

504

504

9803047 Reserve dekking kapitaallasten Dreiumme

65

65

178

178

65

65

178

178

9803049 Reserve vervanging inventaris

37

37

41

41

37

37

14

14

9803061 Reserve investering vastgoed

127

127

99

99

127

127

98

98

9803073 Reserve vervanging sportaccomodaties

462

462

210

210

462

462

188

188

9803077 Reserve duurzame voorzieningen Zwembad

74

74

174

174

74

74

174

174

9803078 Reserve duurz.voorzien.Hof van Heeckeren

67

67

128

128

67

67

128

128

9803086 Reserve dekking kapitaallasten Kaardebol

0

0

6

6

0

0

6

6

9803094 Reserve ontsluitingsweg Revelhorst

0

0

9

9

0

0

9

9

9803116 Reserve kap.last Packagedeal

0

0

6

6

0

0

6

6

9803141 Reserve renovatie Bourgonjetoren

0

0

19

19

0

0

18

18

Totaal bestemmingsreserves tbv dekking kapitaallasten

1.961

1.961

1.735

1.735

1.961

1.961

1.533

1.533

Bestemmingsreserves tbv egalisatie

9803019 Reserve lokaal huisv.beleid onderwijs

395

395

430

430

395

395

345

345

9803091 Egalisatiereserve archeologie

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal bestemmingsreserves tbv egalisatie

395

395

430

430

395

395

345

345

Reserves grondbedrijf

9803006 Reserve bovenwijkse voorzieningen

0

0

0

0

0

0

0

0

9803011 Reserve GZ exploitatieresultaten

0

0

111

111

0

0

110

110

9803025 Reserve strategische aankopen

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal reserves grondbedrijf

0

0

111

111

0

0

110

110

2026

2026

2027

2027

(bedragen * € 1.000)

Toevoegingen aan reserves

Onttrekkingen aan reserves

Toevoegingen aan reserves

Onttrekkingen aan reserves

Totaal

Waarvan structureel

Totaal

Waarvan structureel

Totaal

Waarvan structureel

Totaal

Waarvan structureel

Overige bestemmingsreserves

9803010 Reserve risico-inventarisatiefonds

12

12

0

0

12

12

0

0

9803015 Reserve herwaardering aandelen

0

0

0

0

0

0

0

0

9803023 Reserve BWS-rente kasmiddelen

0

0

0

0

0

0

0

0

9803056 Reserve parkeren

500

500

316

316

500

500

313

313

9803063 Reserve onderhoud monumentale bomen

0

0

0

0

0

0

0

0

9803064 Reserve voor de sport

100

100

46

46

100

100

46

46

9803066 Reserve rentekosten monumentenleningen

0

0

0

0

0

0

0

0

9803074 Reserve voor de cultuur

76

76

0

0

76

76

0

0

9803076 Reserve Rivier in de Stad

0

0

0

0

0

0

0

0

9803083 Reserve Vitale Stad (GSO/ISV)

0

0

0

0

0

0

0

0

9803084 Reserve bedrijfsvoering

0

0

0

0

0

0

0

0

9803089 Reserve onderhoud zwembad

115

115

108

108

115

115

190

190

9803091 Reserve snelfietsroute Zutphen-Deventer

0

0

0

0

0

0

0

0

9803095 Reserve Energie-neutrale maatregelen

0

0

0

0

0

0

0

0

9803100 Reserve taalhuis volwasseneneducatie

0

0

0

0

0

0

0

0

9803108 Reserve doorontwikkeling organisatie

0

0

0

0

0

0

0

0

9803113 Reserve ESF gelden

0

0

0

0

0

0

0

0

9803115 Egalisatiereserve "oneigenlijk

0

0

0

0

0

0

0

0

9803117 Reserve coronaeffecten

0

0

0

0

0

0

0

0

9803121 Reserve onderhoud Hanzehof

0

0

0

0

0

0

0

0

9803122 Reserve betaalbare woningen

0

0

10

0

0

0

0

0

9803151 Reserve panden broedplaatsenbeleid

Totaal overige Bestemmingsreserves

803

803

480

470

803

803

549

549

Totaal reserves

3.455

3.455

2.756

2.746

4.601

3.455

2.537

2.537

Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 15:54:29 met de export van 11/07/2023 12:53:20