Financiële begroting

Overzicht baten en lasten (2022 - 2024)

Overzicht baten en lasten (2022 - 2024)

Bedragen x € 1.000

Rekening 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Omschrijving

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

lasten

baten

saldo

Politiek dichtbij

4.385

-1.280

3.105

5.755

-475

5.280

6.698

-902

5.795

Wonen en Leefbaarheid

47.570

-32.953

14.617

49.464

-31.730

17.734

47.280

-28.256

19.024

Werken en Leren

26.308

-4.596

21.712

26.148

-3.754

22.394

28.793

-5.026

23.766

Zorgen en Samenleven

89.258

-26.278

62.979

90.542

-23.846

66.696

94.355

-24.649

69.705

Totaal programma's

167.521

-65.107

102.413

171.909

-59.805

112.104

177.126

-58833

118.290

Algemene dekkingsmiddelen

Effecten

65

-948

-883

7

-723

-716

6

-728

-722

Belastingen

847

-15.158

-14.311

776

-14.829

-14.053

741

-14.962

-14.221

Algemene uitkering

0

-123.318

-123.318

0

-117.799

-117.799

0

-129.316

-129.316

Algemene baten en lasten

2.053

-211

1.842

2.274

-138

2.136

1.531

-138

1.394

Overhead

18.464

-513

17.951

20.206

-799

19.407

24.186

-669

23.516

Totaal Alg. dekkingsmiddelen

21.429

-140.148

-118.719

23.263

-134.288

-111.025

26.464

-145.813

-119.349

Onvoorzien

0

0

0

141

0

141

141

0

141

Vennootschapsbelasting

116

0

116

0

0

0

112

0

112

Totaal saldo van baten en lasten

189.065

-205.254

-16.190

195.313

-194.092

1.220

203.843

-204.645

-805

Mutaties reserves

Wonen en Leefbaarheid

5.061

-5.076

-15

1.273

-1.619

-345

3.998

-3.759

240

Werken en Leren

600

-473

127

406

0

406

395

-609

-214

Zorgen en Samenleven

399

-2.346

-1.947

680

-699

-19

680

-614

66

Algemene Dekkingsmiddelen

14.867

-12.486

2.381

711

-1.973

-1.262

1.879

-1.167

712

Totaal reserves

20.927

-20.381

546

3.070

-4.291

-1.220

6.952

-6.149

804

Resultaat

209.992

-225.636

-15.645

198.384

-198.384

0

210.795

-210.793

0

Deze pagina is gebouwd op 11/07/2023 15:54:29 met de export van 11/07/2023 12:53:20